మహా కూటమి VS తెరాస VS భాజపా

Snow
మహా కూటమి VS తెరాస VS భాజపా ?
క్రింద మీ ఓటు ను తెలుపండి


మీ యొక్క ఓటు ను ఎంచుకొండి
TRS
MAHA KUTAMI
BJP


  ప్రతీ ఒక్కరికి షేర్ చెయ్యండి

Share on Whatsapp